www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

21 Mart 1306


İsmetli, Hakikatli, Haremi Muhteremim Hanımefendi Hazretleri;

Singapur'dan hareketle Hong Kong tarikiyle yola devam olunduysa da altı aydan beri esmekte olan şimal rüzgârları ile denizlerine karşı sekiz yüz mil katolunabilip daha seyir mümkün olunamadığından 100 mil sol tarafımızda bulunan ve Fransız müstemlekâtı olan Saygon nam mahalle muvasalat olunup burada kömürümüzü alıp ve havanın şiddetini geçirip yine Hong Kong tarikiyle, inşallah-ı teâlâ hareket olunacağı arz olunur. Hatır-ı hayale gelmez seyahat, dil ile tarif kabul etmez hâlât. Bu da, inşallah cümlemizin ömrünün uzun olmasına delalet eder. Zira inşallah birleştiğimiz zaman, kimseye meydan vermemek üzere, yüzlerce seneler söylesem yine tarif edemem. Pederim Paşa hazretlerinin ve validem hanımefendinin eteklerinden, validem hanımın ellerinden, çocuklarımın gözlerinden ve baki diğerlerine dahi ayrıca, ayrıca, ayrıca, selâm, selâm, selâm, selâm, vesselâm...

Süvari-yi Ertuğrul
ALİ