www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

25 Kanunuevvel 1305


13 Teşrinisani 1305 tarihl ve resmî olarak, izzetli, diye tahrir olunan mektub-ı dilnüvazilerinden cümlenin afiyet haberlerine derecesiz memnun oldum ve Cenab-ı Bâri'ye çok şükürler eyledim. Elhümdülillah bizler dahi bu tarafta afiyet üzereyiz. Velâkin bu resmi yazmayı bırak da eski muhabbetlerden dem vurarak, tatlıca tatlıca yaz. Zira bu taraflarda Arapların yani milyonlarca Müslümanın verdikleri ziyafetlerde yemiş olduğumuz gûna biberlerin acısı bir tarafa, bu sefer memuriyet acısı bir tarafa, hararet dahi bir taraftan sıkıştırdığı zaman sizlerin tatlı şerbetinizden başka çare bulamıyorum.

Japonya'da çok durulacak mı diye sual olunmuş. Bizler ise Japonya'nın dörtte üç yolu olan Singapur'a muvasalat ettik. Şimdiki halde havaların şiddetini burada geçiriyoruz. Ama hava deyip de sakın öyle kış mış anlaşılmasın. Bol bol yağmur... Bildiğimiz sicim gibi değil. Adeta kalın halat gibi. Bizler ise din iman bir mintan... Yine sıcak yolunda. Sinek yok. Velhasıl çok çok dualara muhtacız. Daimi surette Singapur'a mektup göndermenizi rica ederim, efendim. Baki afiyet.

Süvari-yi Ertuğrul
ALİ

Saadetli valide hanımefendinin mahsus eteklerinden öperim. Şefkatli valide hanımın ellerinden öper ve biraderim Ahmet Efendi'ye, Raik Bey'e selâm ederim. Neyire hanımın ve Rauf beyin ve Mevhibe hanımın gözlerinden öperim. Dairemiz halkının cümlesine alamerâtibihim ayrıca ayrıca sual-i hatır edip aynı duayı niyaz ederim efendim.

Bu mektupları saklamalı da görüldükçe benim hatırıma gelip nasıl yazıldığını söylerim. Zira şimdi söylemeye kalksam kâğıt falan almaz.