www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

3 Teşrinisanı 1305


Şefkatli, Hakikatli Efendim;

Cenab-ı Bâri'nin inayetiyle Malağa şibihceziresinin nihayetinde bulunan Singapur limanına muvasalat olundu. Elhamdülillah-ı teâla vücud-ı mûr miktarımız derece-i afiyette olarak hazreti pir-i destgir efendimizin himayesine iltica ile seyr olunuyor ise de buraların gemileri acaip, yani denizlerine göre yapılmış. Bizim geminin iki veya üç misli cesametinde olup, bizim mahut ise ekmekçi sepeti gibi her tarafı gıcırdıyor. Lâkin bununla beraber hiçbir şey diyemem. Bir kuvve-i ruhaniye bizi daima ileriye sevkedecek inşallah. Avdette dahi yine buna kıyasen seyrolunarak güzel güzel hareketle havadisat-ı garibe ve acayibat-ı namütenahiyeleri söyledikçe hayran olursunuz. Zannederim mutlak cennet buralara yakın diyeceğim amma hararet zihnimi bozuyor. Aman afedersiniz daldım da kendimi İstanbul'da zannettim de mektup lâkırdıyla doldu.

Vallahi ne yazayım bilemiyorum, canım sıkılıyor. Sizlerden mektup alamayınca hiçbir şey yazmaya elim varmıyor. Saadetli pederim. Paşa hazretlerinin ve validem hanımefendinin ve validemin ellerinden ve eteklerinden öperek dua-yı hayriyelerini temenni ederim. Ve çocukların gözlerinden öperim ve baki cümle ev halkına ayrıca ayrıca selâmlar edip hatırlarını sual ederim. Bakalım gemimiz tahammül ederse ileri, olmazsa geri hareket olunacak zannederim. Heman dua.

Süvari-yi Ertuğrul