www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

5 Haziran 1306


Mukaddem, muvasalatımız arzolundu idi. Bu defa dahi kumandanımız Paşa hazretleri taraf-ı şahaneden hami oldukları nişan, imtiyaz, vesair emanetleri, Japonya İmparatoruna takdim buyurdular. O gece İmparator hazretleri beş fermanlı zabitimize vermiş oldukları Japonya nişanlarını talik ve kendileri dahi almış oldukları Osmanlı nişanlarını takmış oldukları halde sofralarına kabul buyurup fevkalâde hürmet buyurdular. Gerçi bunlar bize vızıltı ise de, yani buraca işlerimizin hitam bulunduğunu anlatmak için bu kadar sizleri dahi okuma zahmetine koydum; ve bir de var ki yalnız işimiz biterse de havaların müsaadesi şart olduğu bundan evvelki mektuplarımızda mükerreren okunmuştur.

Herhalde Cenab-ı Bâri'nin inayeti ile avdet tedarikinde bulunuyoruz. Elhamdülillah vücud-ı mûr miktarımız derece-i afiyette olup pederim Paşa hazretlerinin ellerinden ve validem hanımefendinin eteklerinden, validem hanımın iki ellerinden öperim. Ve çocukların gözlerinden öperim. Dairemiz halkına alâmeratibihim cümleten ayrıca selâmlar. Hatırlarını sual ederim. "Bana da yok mu?" diyenlerin cümlesine selâm ederim. Ama şu okuma yazma bilmeyen kantarcı Şevket efendiye mahsusen selâm ve dualar ederim. Zira burada o kadar okuma yazma bilir ehibba ve akrabamızdan ayrılıp da mektup göndermesi pek hoşuma geldi. Cenab-ı Allah gönlüne göre versin. Zira burada o kadar ehemmiyete haizdir ki bizim gibi olanlar bilir. Bu mektubu sakla da "bizim, gibi" ne demek olduğunu mülakatımızda arz ederirn.

Reşadetlû şeyhim efendim hazretlerine mahsusen arz ve niyaz edip ellerinden öperim. Vesair ihvanlara dahi arz-ı hulûs ve selâm-ı mahsus ederim.

Ve müdavim-i hane-i âcizleri olan cümle ahbablarıma arz-ı hulûs ve selâm-ı mahsus ederim. Tebliği dahi pederim Paşa Hazretlerinden müstercadır efendim.

Süvari-yi Ertuğrul
ALİ