www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

7 Kanunisani 1305


Şefkatli/ Hakikatli Hanımcığım;

Vakide, bizler de baş ağrıtıyoruz ama mektup yazmadan da geri durmuyorum, hemen kâğıtları karalayıp gönderiyorum. Sebebi de vüsul bulmuyor gibi geliyor. Malûm ya mukaddema dahi arzolunduğu üzere vakide arazi cennet ama sıcak bahsine geliniyorsa bu da cehennemden dem vuruyor. Artık resmî askerlik falan aranılmıyor. Adeta bir don bir de gömlek. Bura ahalisi dersen, yalnız setr-i avret edebiliyorlar. Anla, havadisleri buradan söylemek istemiyorum. İnşallah İstanbul'a yani Deraliyye'ye vüsulümüzde Cenab-ı Bari'den yüzer ömür isteyelim de ancak hikâyelerimiz tamam olur. Ve bir de mektubun üzerine "İngiliz müstemlekâtından, Çin sularında Singapur limanında, Osmanlı Firkateyn-i Hümayun süvarisi Ali Bey'e" diye, hem İngilizce hem Türkçe yazdırır, İngiliz postahanesine verilirse daha erken gelir, efendim.

Aman yine terledim. Kusurumu af buyurmanızı rica ederim. Büyük küçük cümleye selâm. Usulü üzere birer birer okumanızı temenni ederim efendim. Büyük havadisi gelen mektuba yazarım inşallah efendim.

Mühür sonradan hatırıma geldi.

Süvari-yi Ertuğrul
ALİ