www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Japonya


Birinci Dünya Savaşı Japonya’yı emsalsiz bir saadete kavuşturmuştu. İngiltere’yle mevcut ittifakı ona Müttefikler safında bir yer sağlamış, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı da savaş ilan ettirmişti. Daha 1914 yılının Kasımında Uzakdoğu’daki Alman deniz üssü Tsingtao ile bu üssün üzerinde bulunduğu Shandong Yarımadası’na ve bütün demiryollarına el koymuştu. Mançurya, Moğolistan, Kuzey Çin ve Yangtze Nehri kıyılarındaki İngiliz nüfuz alanlarında büyük ticarî çıkarlar sağlamışlardı. Savaşa çok az fiilî katkılarına rağmen, sanayi ve ticaret alanında büyük gelişmeler sağlamayı başarmışlardı. Savaşın yarattığı yokluk ortamı ve duyulan ihtiyaçlar, Japonya’yı bunları tedarik eden, üreten, pazarlayan ve ulaştıran taraf yapmıştı. Ama dünya sulha kavuştuktan, Avrupa kendine geldikten sonra bu tatlı günler bitecekti. Dünya ticaretinin kapılarının yavaş yavaş rakipleri tarafından Japonlara kapatıldığı günler başlayacaktı.

İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonya’nın yalnız ve sıkıntılı durumu, aynı Japonya’nın dışa kapalı ve henüz tarım toplumu olduğu dönemde düşünülemezdi bile... Batılılaşmak, sanayileşmek, tarladan fabrikaya, köyden kente geçiş evrimlerinin de bir bedeli vardı. Şimdi o bedel ödeniyordu. Ama Japonya bütün bunları da aşacak bugün politik, ekonomik ve sosyal açılardan, her konuyu küresel düşünen, küresel gören ve küresel değerlendiren XXI. yüzyılı karşılamaya hazır bir toplum haline gelecektir.